IMC i OneSoil podpisały umowę w zakresie rozwoju technologii w rolnictwie cyfrowym

Morten Schmidt, new CEO, and Slava Mazai_OneSoil Blog
Czas czytania: 3 minuty
IMC, notowana na GPW, grupa rolnicza działająca na Ukrainie zawarła umowę ze szwajcarską firmą OneSoil w obszarze rolnictwa precyzyjnego. Współpraca pozwoli IMC na zwiększenie efektywności biznesu i wygenerowanie oszczędności m.in. w obszarze zużycia nawozów i nasion. W ciągu 5 lat rolnicza grupa może wdrożyć technologię szwajcarskiego partnera nawet na 45% powierzchni banku ziemi. Z kolei OneSoil umocni swoją pozycję w Europie, a także wykorzysta doświadczenia w celu ekspansji na globalnym rynku technologii dla rolnictwa cyfrowego.

23 września IMC i OneSoil podpisały w Warszawie umowę badawczo-rozwojową w zakresie analityki i rolnictwa cyfrowego. W okresie pięciu lat firmy będą nadal wspólnie wdrażać technologię zmiennego dawkowania na polach grupy notowanej na GPW. Głównym celem strategicznego porozumienia jest zwiększenie rentowności działalności rolniczej Grupy oraz uzyskanie wymiernych i perspektywicznych wyników dzięki wspólnym eksperymentom rolniczym z OneSoil. Udoskonalenie technologii rolnictwa precyzyjnego powinno pomóc IMC i OneSoil stać się wiodącymi graczami w rolnictwie cyfrowym w Europie.

IMC i OneSoil prowadzą wspólne testy w rolnictwie precyzyjnym od 2019 roku. Próby terenowe pomogły Grupie znacznie zwiększyć efektywność prac na polach dzięki technologii zmiennego dawkowania. Dzięki tym testom OneSoil była w stanie udoskonalić swoje oprogramowanie dla cyfrowego rolnictwa precyzyjnego i skalować technologię na Europę, Amerykę Południową i Północną oraz inne regiony.

Całkowita powierzchnia wspólnych prób terenowych OneSoil i IMC wyniosła 4000 hektarów w 2020 r., 19 600 hektarów w 2021 r. i ponad 25 000 hektarów w 2022 r. Wiedza zdobyta podczas pierwszych dwóch lat eksperymentów pomogła IMC zoptymalizować zasoby podczas wojny na Ukrainie, w szczególności firmie udało się zaoszczędzić 200 ton nawozów na 4000 ha.
Slava Mazai, ex-CEO, and Morten Schmidt, new CEO_OneSoil Blog
"IMC od 2017 roku z powodzeniem wdraża różne elementy rolnictwa precyzyjnego. W szczególności od 2019 roku stosujemy technologię zmiennego dawkowania do siewu i nawożenia — technologię, która pozwala nam zaoszczędzić nasiona i nawozy, obniżyć koszty produkcji, zwiększyć efektywność produkcji rolniczej oraz ograniczyć negatywnego wpływu na środowisko i emisji CO2 do atmosfery. Jest to zgodne ze strategicznymi celami IMC, jakimi są zwiększenie efektywności operacyjnej i zrównoważony rozwój firmy w odniesieniu do ludzi, ziemi i środowiska.

OneSoil jest naszym partnerem od początku wdrożenia technologii zmiennego dawkowania. Dzięki partnerstwu z OneSoil z powodzeniem wdrożyliśmy już projekt pilotażowy dla 20% banku ziemi IMC. W ciągu najbliższych 5 lat współpracy z OneSoil planujemy co najmniej dwukrotnie zwiększyć obszar zastosowania technologii zmiennego dawkowania, gdyż według wstępnych szacunków 45% pól IMC nadaje się do zastosowania tego rozwiązania — powiedział Alex Lissitsa, prezes IMC.

 — IMC jest głównym partnerem OneSoil w rolnictwie precyzyjnym od trzech lat", mówi Morten Schmidt, prezes OneSoil. — Nasza dogłębna wiedza na temat analityki GIS (system informacji geograficznej) pomogła IMC przejść na rolnictwo precyzyjne, zwiększyć zyski i ograniczyć niepotrzebne wykorzystanie zasobów, które zanieczyszczają środowisko. Wyniki naszej pracy stały się podstawą opracowanej przez nas niedawno aplikacji OneSoil Yield. Aplikacja pomoże rolnikom na całym świecie przejść do rolnictwa precyzyjnego i uzyskać wymierne wyniki z doświadczeń polowych. W ciągu najbliższych pięciu lat IMC i OneSoil przeprowadzą jeszcze bardziej rozbudowane eksperymenty, które pozwolą nam poprawić dokładność naszych programów i przeskalować je do innych regionów" - podkreśla Morten Schmidt, prezes OneSoil.

O IMC:

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainie. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka.

IMC posiada bank ziemi o powierzchni 120 tys. ha w regionie Połtawy, Czernichowa i Sumy. Spółka została założona w 2007 r. W 2021 r. IMC wypracowała zysk netto o wartości 78,7 mln USD i EBITDA na poziomie 110,3 mln USD.

IMC jest jedną z 10 największych firm rolniczych Ukrainy. W maju 2011 r. spółka przeprowadziła ofertę publiczną akcji i zadebiutowała na GPW.

Related Articles
People, fields and technology
Get all new articles straight to your inbox! You can read them even in the field.